Polityka prywatności

Wprowadzenie

Finamax Sp. z o.o. przywiązuje dużą wagę do ochrony  danych osobowych Klientów i Użytkowników serwisu www.finamax.pl. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady ich przetwarzania oraz prawa osób fizycznych, których dotyczą przetwarzane przez nas dane.


Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Finamax Sp. z o.o. (dalej Administrator), z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 32, kod pocztowy: 00-838.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki oraz sposobu i celów przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem: iod@finamax.pl.


Bezpieczeństwo

Stosujemy zabezpieczenia techniczne, organizacyjne, fizyczne i personalne dotyczące ochrony danych osobowych. Wdrożyliśmy stosowne procedury i regulaminy, przeszkoliliśmy pracowników i nadaliśmy im stosowne uprawnienia, stosując się tym samym do zasad obejmujących ochronę danych, ich poufność i bezpieczeństwo.


Rodzaje zbieranych danych

 • dane zbierane podczas korzystania z formularza kontaktowego oraz telefonicznego, mailowego lub bezpośredniego kontaktu, tj. imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail
 • dane zbierane automatycznie, w szczególności adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego (więcej informacji w Polityce cookies).

Dane osobowe Klientów i Użytkowników serwisu www.finamax.pl są przetwarzane w następujących celach:

 • odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą formularza kontaktowego,
 • przedstawiania oferty usług świadczonych przez podmioty powiązane kapitałowo lub organizacyjnie z Administratorem bądź podmioty z nim współpracujące,
 • prowadzenia działań marketingowych, m.in. wysyłki newslettera,
 • prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa,
 • archiwizacji,
 • spełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Przetwarzanie danych osobowych może odbywać się na podstawie:

 • udzielonej zgody,
 • niezbędności do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
 • prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

 

Kto jest odbiorcą danych osobowych i gdzie mogą być one przekazywane

Odbiorcą Państwa danych osobowych są podmioty powiązane kapitałowo lub organizacyjnie z Administratorem, wchodzące w skład grupy FINAMAX oraz współpracujące z Administratorem podmioty świadczące usługi pośrednictwa kredytowego, ubezpieczeń, obrotu nieruchomościami i architektoniczne.

Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom, które wspierają Administratora w bieżącej działalności, takim jak: firmy informatyczne obsługujące nasze systemy informatyczne, podmioty świadczące na naszą rzecz usługi rachunkowo – księgowe, podmioty świadczące na naszą rzecz usługi prawnicze, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską w związku z przekazywaną korespondencją, podmioty prowadzące działalność w zakresie realizacji płatności, np. banki.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.


Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który dane osobowe będą przechowywane jest ustalany w oparciu o następujące kryteria:

 • przepisy prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas,
 • okres, który jest niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora,
 • okres na jaki została udzielona zgoda.

Prawa osób fizycznych i sposób ich realizacji

W związku z przetwarzaniem Państwa danych, przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych, które przechowujemy jako Administrator,
 • prawo do aktualizacji przekazanych nam danych osobowych,
 • prawo do wycofania zgody w dowolnej chwili, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w dowolnej chwili, chyba że przetwarzanie jest wymagane prawem,
 • prawo żądania usunięcia przekazanych nam danych, w przypadkach określonych przepisami prawa,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji na temat praw osób oraz sposobu wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, można uzyskać na stronie www.uodo.gov.pl.


Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny. Jednocześnie informujemy, że nieudostępnienie przez Państwa danych osobowych uniemożliwi nam udzielenie odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu kontaktowym oraz przedstawienie oferty świadczonych usług.


Wszelką korespondencję związaną z realizacją powyższych praw prosimy kierować mailowo na adres iod@finamax.pl lub pocztą na adres siedziby Administratora, z dopiskiem „Dane osobowe”.

ZOSTAŃ
W DOMU

Spotkaj się z Ekspertem kredytowym on-line

  Zamów rozmowę video z Ekspertem
  Zostaw swoje dane a nasz Ekspert skontaktuje się z Tobą
  Zgody marketingowe:
  • Administratorem danych osobowych jest Finamax Sp. z o.o... Więcej »« Zwiń

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
  Wyrażam zgodę na otrzymywanie połączeń telefonicznych
  Wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości elektronicznych