Aktualności

Informacje

RRSO, czyli koszt kredytu bez tajemnic

RRSO (rzeczywista roczna stopa oprocentowania) to suma wszystkich kosztów związanych z zaciągnięciem kredytu w całym okresie kredytowania przełożona na procenty. Jest to najbardziej miarodajny wskaźnik, dzięki któremu można szybko porównać koszty kilku ofert kredytowych, nie ulegając mylnemu wrażeniu, które pojawia się gdy porównujemy tylko wysokość raty, oprocentowanie nominalne lub wysokość prowizji. Dostęp do informacji o wysokości RRSO nie jest trudny, ponieważ istnieje prawny obowiązek informowania o nim zarówno w umowach kredytowych, jak i w reklamach kredytów konsumenckich (w tym pożyczek pozabankowych).

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania uwzględnia wszystkie podstawowe koszty, jakie ponosi kredytobiorca w związku z zawarciem umowy kredytowej. Należą do nich przed wszystkim odsetki, prowizje, opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego i składki ubezpieczeniowe (w przypadku wykupienia polisy). Istnieją jednak koszty, które „wymykają się” z tego zestawiania, np. opłaty za kartę kredytową lub obsługę konta bankowego, które zostało otworzone, aby móc rozliczyć kredyt.

Ogólna zasada jest prosta – im niższe RRSO, tym atrakcyjniejsza oferta kredytowa. Istnieje jednak odstępstwo od tej reguły, które jeśli zostanie przeoczone, może sporo kosztować kredytobiorcę. Jeśli porównujemy ze sobą koszty kredytu regulowanego w ratach równych z kosztem kredytu w ratach malejących, okazuje się, że pomimo niższego RRSO, więcej zapłacimy za kredyt w równych ratach. Kredyt malejący, choć z większym RRSO, stanowi tańszą ofertę. Zdarza się również, że niektóre banki stosują opłaty, które nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania.

Podsumowując, wskaźnik RRSO to doskonałe narzędzie, które pozwala klientowi  – nawet jeśli nie posiada on dużej wiedzy o produktach finansowych, w szybki i łatwy sposób określić atrakcyjność danej oferty kredytowej. Nie jest to jednak narzędzie niezawodne, dlatego analizę całkowitego kosztu kredytu warto zostawić Ekspertom.