Reklamacje

Zadowolenie naszych klientów jest dla nas wartością nadrzędną, dlatego każda reklamacja stanowi cenę źródło informacji, co możemy zrobić lepiej. Jeśli z jakiegoś powodu nie jesteś zadowolony z naszych usług, prosimy o przedstawienie nam szczegółów sprawy, a my dołożymy wszelkich starań, aby w satysfakcjonujący sposób rozwiązać problem.

Procedura składania skarg i odwołań:

 1. Klient, który uzna, że jego prawa określone w Ustawie z dnia 23 marca 2017 roku o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami lub w Ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim,  związane z wykonywaniem przez Finamax Sp. z o.o. (dalej: Finamax) czynności pośrednictwa finansowego, zostały naruszone, ma prawo zgłosić do Finamax reklamację. Pisemna reklamacja może zostać przesłana:
  • listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres: Finamax Sp. z o.o., ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa;
  • mailowo na adres: klient@finamax.pl;
  • za pośrednictwem formularza, w zakładce kontakt na naszej stronie internetowej (finamax.pl/kontakt).
  Reklamacje można składać również w formie ustnej – telefonicznie lub osobiście do protokołu, w trakcie  wizyty Klienta w siedzibie Finamax.
 2. Reklamacja powinna być wniesiona nie później niż w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia naruszenia oraz powinna zawierać:
  • dokładne dane personalne Klienta
  • adres korespondencyjny Klienta
  • przedmiot reklamacji (opis usługi, termin, sposób obsługi itp.)
  • przyczyny złożenia reklamacji (uzasadnienie merytoryczne i formalne)
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Finamax w terminie 14 dni od daty doręczenia reklamacji na adres listowny bądź adres e-mail wskazany w ust. 1.
 4. Finamax powiadomi osobę zgłaszającą reklamację o sposobie jej rozpatrzenia listem zwykłym, na adres wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub, w przypadku, gdy Klient złoży taki wniosek, prześle informację na wskazany adres e-mail.
 5. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających udzielenie odpowiedzi w terminie wskazanym w ust. 3, reklamacja zostanie rozpatrzona przez Finamax w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 

ZOSTAŃ
W DOMU

Spotkaj się z Ekspertem kredytowym on-line

  Zamów rozmowę video z Ekspertem
  Zostaw swoje dane a nasz Ekspert skontaktuje się z Tobą
  Zgody marketingowe:
  • Administratorem danych osobowych jest Finamax Sp. z o.o... Więcej »« Zwiń

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
  Wyrażam zgodę na otrzymywanie połączeń telefonicznych
  Wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości elektronicznych