Aktualności

Informacje

Starasz się o kredyt hipoteczny? Te dokumenty musisz skompletować.

Planujesz kupić mieszkanie na kredyt?
Na samym początku musisz wiedzieć, jakie dokumenty są niezbędne do uzyskania kredytu hipotecznego!
Przyznajemy, że trochę ich jest! I – co ważne – różnią się w zależności od tego, na jaką nieruchomość chcesz wziąć kredyt oraz jakie jest Twoje źródło dochodu!
Zapraszamy do lektury!

UMOWA O PRACĘ – wymagane dokumenty:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach
 • umowa o pracę
 • wyciąg z konta bankowego za ostatnie 3, 6 lub nawet 12 miesięcy (w zależności od banku), na który wpływa wynagrodzenie
 •  deklaracja PIT-37 za ostatni rok

UMOWA O DZIEŁO/ZLECENIE – wymagane dokumenty:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach
 • rachunki z umowy o dzieło/zlecenie
 • wyciąg z konta bankowego za ostatnie 3, 6 lub nawet 12 miesięcy (w zależności od banku), na który wpływa wynagrodzenie
 • deklaracja PIT-37 za ostatni rok

JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA – wymagane dokumenty:

 • zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 •  zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z tytułu zobowiązań podatkowych
 • zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z tytułu składek
 • poświadczenie nadania numerów NIP i REGON
 • deklaracja podatkowa PIT-36 lub PIT-36L za poprzedni rok obrachunkowy
 • wyciąg z konta bankowego firmy – zwykle za dwanaście ostatnich miesięcy prowadzenia działalności (lub oświadczenie o nieposiadaniu konta firmowego, jeśli konto takie jest równoważne z prywatnym)
 • gdy rozliczasz się w formie ryczałtu ewidencjonowanego: zaświadczenie uzyskane w Urzędzie Skarbowym o wysokości przychodów ewidencjonowanych za ostatnie dwa lata prowadzenia działalności, księga przychodów lub ewidencja faktur za okres bieżący, zaświadczenie o wysokości dochodów po opodatkowaniu, które uzyskano w ciągu ostatnich sześciu miesięcy
 • gdy rozliczasz się w formie karty podatkowej: kopia decyzji wydanej przez Urząd Skarbowy o wysokości stałego podatku w danym roku, oświadczenie o wysokości dochodów po opodatkowaniu, uzyskanych w ciągu sześciu miesięcy
 •  gdy rozliczasz się w formie Księgi Przychodów i Rozchodów: Księga Przychodów i Rozchodów za bieżący oraz poprzedni rok obrachunkowy + ewentualnie informacja o odpisach amortyzacyjnych

ZAKUP DOMU LUB MIESZKANIA Z RYNKU PIERWOTNEGO – wymagane dokumenty:

 • umowa przedwstępna zawarta z deweloperem
 • wypis z Centralnej Ewidencji Gruntów i Budynków
 •  odpis z księgi wieczystej gruntu, na którym stoi nieruchomość
 • pozwolenie na budowę
 • pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie przyjęcia budynku do użytkowania bez zastrzeżeń przez kompetentny urząd, jeśli budowa została już zakończona
 • rzuty nieruchomości potwierdzające jej powierzchnię użytkową
 • mapa podziałowa działek wraz z decyzjami podziałowymi

ZAKUP DOMU LUB MIESZKANIA Z RYNKU WTÓRNEGO – wymagane dokumenty:

 • umowa przedwstępna ze sprzedawcą nieruchomości
 • odpis z księgi wieczystej
 • dokument potwierdzający prawo własności sprzedawcy do nieruchomości (np. zaświadczenie o darowiźnie lub akt kupna-sprzedaży)
 •  zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami wystawione przez spółdzielnie lub wspólnotę mieszkaniową

Ufff… musisz przyznać, że strasznie długa ta lista. Jeśli chcesz mieć ją zawsze pod ręką, ściągnij plik PDF z całą ściągawką!
Ps. Nasza ściąga zawiera dodatkowo listę dokumentów niezbędnych do zakupu działki budowlanej, a także budowy domu!

ZOSTAŃ
W DOMU

Spotkaj się z Ekspertem kredytowym on-line

  Zamów rozmowę video z Ekspertem
  Zostaw swoje dane a nasz Ekspert skontaktuje się z Tobą
  Zgody marketingowe:
  • Administratorem danych osobowych jest Finamax Sp. z o.o... Więcej »« Zwiń

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
  Wyrażam zgodę na otrzymywanie połączeń telefonicznych
  Wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości elektronicznych